info@yuceltonguc.k12.tr +90 232 766 11 23
Akademik

Bilişim Teknolojileri Bölümü

Bilişim Teknolojileri Bölümü

    Bilişim Teknolojileri araçlarını ustalıkla kullanabilen, bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi yorumlayabilen kişiler yetiştirmek,5.sınıflarımızla programlama dillerinden JAVA ile kod yazımına başlayarak Code.org tarafından sertifikasyonlarının yapılması, 6.Sınıflarımızla ise blog ve kişisel web tasarımı yapmalarının sağlanması bölüm olarak temel hedefimizdir.
   

     Amacımız öğrencilerimize aktif öğrenme yeteneğini kullanarak bilgi teknolojileri araçları ile problem çözme, bilgiyi işleme ve bu bilgileri tüm hayatı boyunca kullanabilme becerisi kazandırmaktır.