info@yuceltonguc.k12.tr +90 232 766 11 23
Akademik

Sosyal Bilgiler Bölümü

Sosyal Bilgiler Bölümü

Yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak, aktif öğrenme yöntem ve teknikleri uygulayarak kuru bilgi ve ezbere dayalı olmayan bir metot izlenmektedir. Duyuşsal alana yönelik kazanım ve değerlere öncelik verilmektedir. Tüm aktif öğrenme teknikleri, görsel kaynaklar, teknoloji ve ders dışı etkinlikler kullanılmaktadır. Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyetin temel nitelikleri güncel olaylarla, makalelerle, yarışmalarla, kitaplarla ve tartışmalarla işlenmektedir. Güncel gazete, dergi ve kitaplar takip edilmektedir.