info@yuceltonguc.k12.tr +90 232 766 11 23
Akademik

Türkçe Bölümü

Türkçe Bölümü

Türkçe dersi; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik kazanımlar anlamına gelir. Türkçe derslerinde, anadilini doğru, güzel ve etkili kullanabilen; olaylar ve durumlar karşısında kendi görüşlerini oluşturabilen; yorum yapabilen, tartışabilen, farklı düşüncelere saygı duyabilen; eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, girişimci, estetik zevkleri gelişmiş bireyler yetiştirmek için öğrenci merkezli öğrenmeye ağırlık verilmektedir.