info@yuceltonguc.k12.tr +90 232 766 11 23
Akademik

Yabancı Diller Bölümü

Yabancı Diller Bölümü

NGİLİZCE

     Öğrencilerimiz İngilizcede dinleme, konuşma, okuma ve yazmadan oluşan dört dil becerisini sınıf seviyelerine göre doğru ve akıcı olarak öğrenmektedir. Öğrencilerimiz, bu becerileri ders dışı etkinliklerde de yaygın olarak kullanmaktadır. Böylece, İngilizce öğrenirken pasif dinleyici değil, aktif kullanıcı olmaktadırlar. 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerimiz İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi tarafından hazırlanan, The British Counsil aracılığıyla gerçekleştirilen ve tüm Avrupa’daki öğrencilerin katıldığı ESOL sınavlarına girmektedir.

İKİNCİ YABANCI DİL EĞİTİMİ 

İTALYANCA
     
     Öğrencilerimizi farklı kılacak ve önlerinde yeni kapılar açılmasını sağlayacak noktalardan biri de ikinci yabancı dil olanağıdır. Amacımız, Türklere çok yakın bir kültürden olan İtalyan kültürünü daha yakından tanımalarını sağlamaktır.

ALMANCA

     Almanca derslerinde, Alman kültürünü tanıyarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Derslerimiz, günlük yaşama uygun canlandırmalarla konuşma becerisine yönelik eğlenceli etkinliklerle desteklemektedir.