info@yuceltonguc.k12.tr +90 232 766 11 23
KVKK Onay Metni

KVKK Onay Metni

KVKK Onay Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ONAY METNİ

3037 Sokak No:11 Kalabak Mahallesi Zeytinalanı Urla İzmir adresinde bulunan, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 134674 Merkez Sicil Numarası ve 048303313050011 MERSİS Numarası ile kayıtlı İYTEV Yücel Tonguç Koleji ‘ nin veri sorumlusu sıfatıyla toplayacağı kişisel verilerin toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni okudum, inceledim ve konu ile ilgili yeterli bilgiye sahip oldum.

Bu kapsamda, Şirket tarafından sunulan hizmetlere ilişkin amaç ve faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için, kişisel verilerimin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, yurt içinde veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi vb. kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Yukarıda açıklanan hususlar hakkında bilgi sahibiyim, yazıyı ve aydınlatma metnini okudum ve anladım, bu kapsamda kişisel verilerimin işlenmesini aydınlatılmış açık rızam ile ve özgür irademle

 

 

Kabul ediyorum.

Kabul etmiyorum.

 

 

Tarih :

 

Ziyaretçilerden Adı – Soyadı :

Veli/Vasinin Adı – Soyadı :

İmzası