info@yuceltonguc.k12.tr +90 232 766 11 23

Vizyon & Misyonumuz

Vizyon & Misyonumuz

Vizyonumuz,

Atatürkçü ilkeler ışığında;  bilgide, kültürde, sanatta evrensel değerlere yönelen çağdaş bir eğitim.

Bilimsel düşünebilen, konular ve olayları araştırıp irdeleyen; kendi kararlarını verebilen, kararlarının sorumluluğunu taşıyan; yaşadığı ortamı tanıyan, araştırmacı, yeteneklerine göre üretime yatkın beceriyi kazanmış; yurt ve dünya sorunlarına duyarlı, ulusal ve evrensel değerlere, sanatsal beğeni ve estetik anlayışına sahip;  barıştan yana, laik, demokratik cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlı, özgüveni gelişmiş mutlu bireyler yetiştirmek.