info@yuceltonguc.k12.tr +90 232 766 11 23

Yabancı Diller

Yabancı Diller

İYTEV YÜCEL TONGUÇ KOLEJİ’NDE  YABANCI DİL EĞİTİMİ

 • Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak hazırlanan müfredatımız doğrultusunda
 • Öğrencilerin bireysel farklılıkları ve farklı öğrenme stilleri göz önünde bulundurularak öğrenciyi temel alan interaktif eğitim imkanı sunulur.
 • Yabancı dili etkin olarak kullanabilen,
 • Ulusal ve uluslararası geçerliliği kabul edilmiş İngilizce ve Almanca yeterlilik düzeyine ulaşan,
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünce becerisine sahip bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

 

CLIL ( Content and Language Integrated Learning )   

CLIL (Content and Language Integrated Learning), matematik, fen, sosyal bilimler gibi derslere ait bazı konu ve içeriklerin yabancı dil derslerine entegre edilerek işlenmesini öngören, bu sayede ikinci dil ile diğer dersler arasında disiplinler arası ilişkiler kuran yeni bir dil eğitimi yaklaşımıdır.

CLIL özellikle Finlandiya, Belçika, İspanya ve diğer Avrupa ülkelerinin eğitim programlarına yoğun olarak kullanılmaktadır.

 

CLIL Programı Kapsamındaki Ders İçerikleri

Yabancı dil eğitimi ile değişik disiplinlerin işbirliği içinde ele alındığı entegre öğretim metodu olan CLIL programında;

 • Matematik ve Kavramlar                          
 • Fen Bilimleri
 • Sosyal Bilimler
 • Sanat Dersleri
 • Güncel İngilizce

CLIL and PROJECT BASED LEARNING
Project Based Learning (PBL)   Proje Temelli Dil Öğrenimi

Proje Temelli Öğrenme Yaklaşımı;

 • Araştırma yapma, takımla çalışma,
 • Eleştirel düşünme, çözüm odaklı bakış açısı kazanma
 • Ders senaryoları içerisinde üst düzey düşünme, çözme, yaratıcılık, bilgiyi yeniden düzenleme, sorgulama

 

 

AVRUPA DİL PORTFOLYOSU (ELP) VE AVRUPA DİLLERİ ORTAK ÇERÇEVE PROGRAMI (CEFR)

 • ELP’nin temeli, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı tarafından belirlenen beş  iletişimsel beceri ölçütüne;
 • Dinleme
 • Okuma
 • Karşılıklı konuşma
 • Üretimsel konuşma
 • Yazma

Bu beceriler, 6 düzeyde (A1, A2, B1, B2, C1, C2) değerlendirilmektedir.

 

İYTEV YÜCEL TONGUÇ KOLEJİ’NDE CEFR SEVİYELERİ 

 • ENTRY LEVEL        A1
 • EXIT LEVEL            C1   

İYTEV YÜCEL TONGUÇ KOLEJİ’NDE CEFR SEVİYELERİ 

 • 5. SINIF                   A1,  A2
  (19 saat ağırlıklı İngilizce programı) 
 • 6. SINIF                                       B1
 • 7. SINIF                                       B2
 • 8. SINIF                                       C1

 

PLACEMENT TESTS (YERLEŞTIRME SINAVLARI

 

Okulumuz ikinci kademe öğrencilerine her eğitim öğretim döneminde üç kez Oxford University Press ve Express Publishing’in hazırlamış olduğu yerleştirme sınavı uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz, bu sınav sonuçlarına göre kurlarına ayrılmaktadırlar. 

CAMBRIDGE YLE & ESOL EXAMS

 Okulumuz öğrencileri her yıl Cambridge University Assessment Centre’ın düzenlediği YLE ve ESOL sınavlarına katılmaktadırlar. Buna göre; 

 

Cambridge YLE 

 • 3. Sınıf  STARTER 
 • 4. Sınıf  MOVERS
 • 5. Sınıf FLYERS

Cambridge ESOL EXAMS  

 • 6. Sınıf Cambridge KET
 • 7. Sınıf Cambridge KET/PET 
 • 8. Sınıf Camridge PET/FCE (C1-C2) sınavlarına katılım sağlar.  

YABANCI DİL KULÜPLERİ / ETKİNLİKLERİ VE YAŞAYAN YABANCI DİL PROGRAMI 

 

 • FPSPI
 • DUBBING
 • DI
 • JMUN
 • DRAMA (English/German/Italian)
 • COOKING 
 • SCRABBLE 
 • INGED 
 • PORTFOLIO DAYS
 • Quiz Show / Jeopardy 
 • Movie Day
 • Table Manners 
 • German Day / Italian Day 

DEUTSCH SERTİFİKA PROGRAMI 

Goethe Fit in Deutsch

 

10-16 yaş aralığındaki öğrencilerin katılım sağladığı sınavda Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programının (GER) 6 basamaklı yetkinlik derecelendirilmesinin birinci basamağı olan A1’e denktir.  Okulumuz öğrencileri bu sınava katılmaları konusunda yüreklendirilmektedirler.