Fen Bilimleri Bölümü

Fen ve teknoloji dersinde amacımız; öğrencilerimizin fen ve teknoloji okur-yazarı olma yolunda, bilgiye ulaşmada ve kullanmada, problemleri çözmede, fen ve teknoloji ile ilgili sorunlar hakkında fikir üretmede, yeni ve farklı olanı ortaya koymada etkin bireyler olmalarını sağlamaktır. Fen Bilgisi dersleri de aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılarak, gözleme ve deneye dayalı fen laboratuarımızda işlenmektedir.