Görsel Sanatlar Bölümü

     Öğrencilerimizin yapmış oldukları çalışmalar, onların duygu ve düşüncelerini anlatması bakımından oldukça önemlidir. Görsel Sanatlar dersimizdeki hedefimiz; öğrencilerimizin yaratıcı düşünebilmeleri, düşündüğünü çeşitli yöntem ve tekniklerle, farklı materyaller kullanarak estetik bir bütünlük içinde uygulayabilme, yaşadıklarını, hayallerini, gördüklerini, hissettiklerini çizgi ve renkle ifade etme becerisini kazandırabilmektir.