Kırmızı Bayrak

KIRMIZI BAYRAK NEDİR?

İzmir Büyükşehir Belediyesince 30 Ekim-3 Kasım 2013 tarihleri arasında “ENGELSİZMİR 2013” temalı uluslararası katılımlı bir kongre düzenmiştir. Bir dizi etkinlikle donatılacak olan bu sürecin önemli çalışmalarından biri de engellilerin erişimine uygun hale getirilen kamuya açık faaliyet gösteren özel veya kamu kurumlarına ait açık ve kapalı mekânlar ile ulaşım araçlarına “Kırmızı Bayrak” verilmesi çalışmasıdır. Türkiye ölçeğinde ilk kez gerçekleştirilen bu çalışma ile engellilerin erişimine uygun mekânların sayısının arttırılması hedeflenmektedir.
Yapılacak düzenlemelerle hangi koşullarda “Kırmızı Bayrak” verileceğinin kriterlerinin belirlenmesi, belirlenen kriterler doğrultusunda başvuru kabul koşulları ile kontrol ve değerlendirme çalışmalarının yürütülebilmesi amacıyla Engelsiz İzmir Kırmızı Bayrak Komisyonu oluşturulmuş, bu Komisyonun çalışma usul ve esaslarını düzenleyen “Engelsiz İzmir Kırmızı Bayrak Komisyonu Yönetmeliği” de 8 Nisan 2013 tarihinde 571 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

“KIRMIZI BAYRAK” NASIL ALINIR?

  • “Kırmızı Bayrak” almak için İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığı’na yazılı olarak başvuru yapılır.
  • Kırmızı Bayrak Komisyonu, tespit yapmak üzere Denetleme Komitesi’ni komisyon üyeleri arasından belirler.
  • Denetleme Komitesi, hazırlanan tespit formları ile birlikte “Kırmızı Bayrak” almak isteyen kamuya açık faaliyet gösteren açık veya kapalı mekânlar ile ulaşım araçlarını yerinde denetler.
  • Denetleme Komitesi raporunu Kırmızı Bayrak Komisyonuna sunar.
  • Komisyon; tespit formunda aranan erişilebilirlik özeliklerinin niteliğine ve sayısına göre talebi yapan Kuruma “Kırmızı Bayrak” verilip verilmeyeceğine karar verir.
  • Olumlu verilen karar; İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin onayından sonra kesinleşir ve ilgili kuruma “Kırmızı Bayrak” verilir.
 
“KIRMIZI BAYRAK” TA YER ALAN YILDIZLAR NEYİ TEMSİL EDER?

(1) yıldız; erişilebilirlik hususunda Teknik Şartname’de belirtilen kriterlerin en az %. 60’ını sağlamış,
(2) yıldız; erişilebilirlik hususunda Teknik Şartname’de belirtilen kriterlerin en az %. 75’ini sağlamış,
(3) yıldız ise erişilebilirlik hususunda Teknik Şartname’de belirtilen kriterlerin en az % 90’ını sağlamış olan kamuya açık faaliyet gösteren açık veya kapalı mekânlara ve ulaşım araçlarına verilen “Kırmızı Bayrak”ı temsil eder.
 
İYTEV Yücel Tonguç Koleji Kırmızı Bayrağa Sahip mi?
Okulumuz Kırmızı Bayrak projesi kapsamından 2013 - 2014 Eğitim öğretim yılında öğretmen ve öğrenci eğitimlerini almış olup, Kırmızı Bayrak başvurusunda bulunmuştur. Teknik değerlindirmenin sonrasında en kısa sürede bayrağına kavuşacaktır.