info@yuceltonguc.k12.tr +90 232 766 11 23
Akademik

Matematik Bölümü

Matematik Bölümü

Derslerimizde temel amacımız, “matematiksel/mantıksal” düşünmeyi gerçekleştirmek, öğrencilerimizin matematiğe karşı olumsuz tutumlarını gidermek ve matematiğin yaşamdaki yerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Ayrıca, öğrencilerimize ilköğretim birinci sınıftan başlayarak matematiğin sadece sınıf içinde ve kitaplarda kalmış kurallar yığını olmadığını göstermek, matematikle barışık olma duygusu yaratmak ve matematiği sevdirmektir.