info@yuceltonguc.k12.tr +90 232 766 11 23

Orman Okulu

Orman Okulu

Orman Okulu

Okulumuzda Amerika, Kanada ve Avrupa’daki birçok ülkede 5-11 yaş aralığındaki çocukların da eğitim sisteminde öğrenim gördüğü ‘Orman Okulu’ etkinlikleri yapılmaktadır.

Orman okulu, ormanlarda ve ağaçlık alanlarda, çocuklar için aktif katılımlı öğrenme yöntemlerinin uygulandığı, tüm öğrencilerine eşit, kendilerine güven ve öz saygı geliştirebilecekleri bir ortam sunan ilham verici bir eğitim modeli. Bazen ormanda minik bir canlının nasıl beslendiğini izliyor bazen de gerçek bir kümeste tavuklara yem atıp inekten süt sağıyorlar. Bazen kaya tırmanışı yapıyor, bazen de yön kabiliyetlerini geliştirmek için ormanda hazine avına çıkıyorlar.

Orman Okulu Yaklaşımı genelde olumlu ilişkiler, eğlence ve çocukların üstesinden gelebileceği zorluklarla dolu bir öğrenme serüvenini tarif eder . Çocukların ve yetişkinlerin ormanlık bir alanda yaparak yaşayarak öğrenmelerine, özgüven geliştirmelerine fırsat sunan bir süreçtir.

Orman Okulu’ndan yararlanan çocukların yalnızca fiziksel, bilişsel, dil, sosyal ve duygusal becerileri gelişmekle kalmaz aynı zamanda sağlıklı olurlar. Araştırmalar göstermedir ki her gün belli bir süre dışarıda vakit geçiren çocuklar daha iyi sosyal becerilere sahip olurlar, daha dikkatlidirler, daha az enfeksiyon hastalığı geçirir, daha az çatışma yaşar, daha iyi beyin fonksiyonlarına sahip olup daha iyi dil gelişimi gösterir ve gerekli yaşam becerilerini öğrenirler

Orman okulları yerel ormanlar, meralar, koylar, çayır ve kırlar, sahil şeritleri, doğal oyun alanları, dışarıdaki sınıflar gibi pek çok farklı mekanda gerçekleştirilir.

 

● Aynı doğal mekana düzenli şekilde ve pek çok defa gidilerek, uzun-soluklu bir süreç yürütülür.

 

● Mekan ile sürekliliğe dayanan bir ilişki kurulmasına dayalıdır ve mekana-dayalı eğitim ilkelerini benimsenir.

 

● Sağlıklı, hareketli, boş durmayan ve çeşitlilik barındıran bir toplum oluşturmayı hedefler.

 

● Çocukların ve gençlerin bütüncül gelişimine odaklanır.

 

● Çocukları ve gençleri becerikli ve kapasitesi yüksek öğrenenler olarak görür.

 

● Riskleri fark edip, yönetebilecek bilgili bir eğitimci aracılığıyla çocukları ve gençleri, destekler. Çocukların uygun düzeyde risk deneyimleme fırsatı olmalıdır, bu fırsat öğrenmenin ve sağlıklı gelişimin önemli bir parçasıdır.

 

● Orman yaklaşımının kuram ve uygulamalarını bilen ve bunlara sıkı sıkıya bağlı kalifiye eğitimciler/uygulayıcılar gerektirir.

 

● Öğretmenlerin uzman rolü değil, kolaylaştırıcı rol üstlenmelerini gerektirir

 

● Açık-uçlu deneyimleri desteklemek üzere doğal ortamda bulunan materyallerden ve hareket ettirilebilen, taşınabilen, birleştirilebilen, yeniden tasarlanabilen, parçalanıp, bir araya getirilebilen her tür materyalden yararlanır.

 

● Sonuç kadar sürece değer verir.

 

● Eğitimcilerin deneyimsel, araştırma-odaklı, oyun-odaklı ve mekana-dayalı yaklaşımlar kullanmasını gerektirir. Bunun için çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri, kendi öğrenme süreçlerine öncülük etmeleri desteklenir.

 

 

1. Orman Okulu, orman veya ağaçlık doğal ortamlarda düzenli ve sık şekilde gerçekleştirilen öğrenme toplantılarından oluşur. Yani, süreç tek seferlik ziyaret olarak değil, düzenli ve sık şekilde yapılan oturumlar olarak planlanmalıdır. Planlama, uyarlama, gözlem yapma ve gözden geçirme orman okullarının temel bileşenleridir.

2.  Orman okulları mutlaka orman veya ağaçlık bir alanda yer alır. Böylece, öğrenci ve doğal ortam arasındaki ilişkiyi geliştirilmesi hedeflenir

3.  Orman okulu, sürece katılan herkesin bütüncül olarak ve çok yönlü şekilde gelişmesini hedefler. Öğrencileri, dayanıklı, özgüveni yüksek, bağımsız ve yaratıcı bireyler olmaya teşvik eder.

4.  Orman Okulu çocukların kendilerine ve ortama uygun risklerle karşılaşmaları için fırsatlar sunar.

5.  Orman Okulu, eğitimli ve kalifiye Orman Okulu Uygulayıcıları tarafından işletilir. Eğitimciler, mesleki uygulamalarını sürekli geliştirirler.

6.  Orman okulu, öğrenci merkezli pek çok uygulamadan yararlanır.