info@yuceltonguc.k12.tr +90 232 766 11 23

PDR - PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

PDR - PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Anaokulları Rehberlik Birimi

Birimimiz koruyucu ve önleyici rehberlik çerçevesinde öğrencilerin bilişsel, sosyal, duygusal ve davranışsal özelliklerini tanımak ve geliştirmek amacıyla çalışmalarını yürütürken, aile desteği ve işbirliğinin önemi üzerinde durarak hareket etmektedir.

Anaokullarımızda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Günümüzün modern eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini de hedefler. Eyüboğlu Eğitim Kurumları felsefesi doğrultusunda, Rehberlik Birimi olarak öğrencilerin bu dönemlerde yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümeleri, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak, çalışmaların temelini oluşturur. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreci içinde öğrenciler gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul edilerek dinlenilir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.

Öğrenciye Yönelik Bireysel Rehberlik Çalışmaları

Bireysel görüşmeler; öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne başvurmaları yoluyla; velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geribildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,başlatılır.

Öğrencilerin yaş seviyelerine göre değişiklik gösteren sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Bu sorunlar bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda yaşanan sorunlar olabilir.

Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarını da destekleyerek onların kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır.

Okula uyum ve adaptasyon sürecinde problem yaşayan öğrenciler ile bireysel çalışmalar yapılarak, öğrencilere destek verilir. İlgili dönemlerde aileler de bu sürece dahil edilerek bilinçlendirilmeleri sağlanır.

Bilişsel alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri veya duygusal ve sosyal alandaki sorunları belirlemeye yönelik çeşitli uygulamalar yapılır.

Öğrenciye Yönelik Grup Rehberlik Çalışmaları

Sosyal Beceri Grup Çalışmaları: İstendik davranışları oluşturma amaçlı öğrencilerin yaşadığı sorunlar doğrultusunda çeşitli gruplar oluşturulur. Özgüven problemi yaşayan, kendini ifade etmekte zorlanan, iletişim kurmada güçlük çeken öğrenciler ile velinin onayı alındıktan sonra sosyal beceri grup çalışmaları yapılır.

Sınıf Gözlemleri: Her yaş düzeyinde yapılan sınıf gözlemlerinin amacı öğrenciyi doğal ortamında ve grup içersinde tanıyabilmektir. Özellikle ufak yaş grubu öğrencileri  için duygusal ve sosyal alandaki sorunları belirlemeye yönelik yapılan çalışmalardır.

Sınıf Rehberlik Etkinlikleri: Öğrencilerin sosyal ve duygusal alanda gelişmelerine yönelik her ünite ile ilgili sınıf rehberlik dersleri yapılmaktadır.

Veliye Yönelik Rehberlik Çalışmaları

Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik Birimi’nin gerekli gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir.

Velilerimizi daha yakından tanıyarak, onlara çocuklarının duygusal, sosyal ve bilişsel alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken alanlarıyla ilgili detaylı bilgiler verilir. İlgili alanlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılır.

Ailelerin, çocukları ile daha sağlıklı iletişim kurabilmeleri, çocuklarının ihtiyaçlarını anlayabilmeleri, olası iletişim güçlükleriyle baş edebilmeleri ve yaşamsal deneyimlerini paylaşabilmeleri amacıyla velilerimize yönelik grup çalışmaları düzenlenir.

Öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve psikolojik gelişim dönemleri hakkında aileler bilgilendirilir, ihtiyaçlar doğrultusunda düzenli olarak veli bültenleri hazırlanır, seminerler ve sempozyumlar düzenlenir.