info@yuceltonguc.k12.tr +90 232 766 11 23

Hakkımızda

Hakkımızda

Yücel Tonguç'ta Eğitim Sistemi

  • Çocuk merkezlidir,
  • Bireysel farklılıkları ve gelişimsel yaş dönemlerini göz önünde bulundurur,
  • Bireysel ve sosyal farkındalıkları artırmaya yöneliktir,
  • Araştıran, sorgulayan, dönüşümlü düşünen, kendini uygun ifade edebilen, haklarını savunan ve başkasının haklarına saygı duyan bireyler yetiştirmeyi hedefler
  • Yaratıcılık ön plandadır,
  • Çocuklarda, ilgi, merak ve araştırma isteklerini artırmayı ve geliştirmeyi hedefler,
  • Çocuğun çok yönlü gelişimini esas alır,
  • Çocuğun özgürce deneyimler kazanabilmesine olanak tanıyan fırsatlar sunar.