info@yuceltonguc.k12.tr +90 232 766 11 23

PYP(Primary Years Program)

PYP(Primary Years Program)

  • 3-12 yaş arası çocuklar için planlanmış bir programdır.
  • Çocukları çevreleyen sosyal ve fiziksel dünyayı aktif olarak öğrenmeleri amaçlanmıştır.
  • Bilginin tek başına yeterli olmadığı; kavram, beceri ve tutumların da geliştirilmesini öngörmektedir.
  • Uluslararası zihniyete sahip bireyler yetiştirmeye yönelik disiplinler üstü bir öğretim programıdır.