info@yuceltonguc.k12.tr +90 232 766 11 23

Kulüpler

Kulüpler

İYTEV Yücel Tonguç Koleji  eğitim anlayışı sadece sınavlar,dersler ve notlardan ibaret değildir. İYTEV’de okuyan her öğrencinin, ilgi duyduğu alanda kendisini geliştirmesi, bu doğrultuda deneyim ve beceri elde etmesi hedefimizdir.

Sanattan spora,  fen ve sosyal bilimlere, yaratıcılıktan, doğal yaşama ve yabancı dillere pek çok farklı kategoride öğrenci kulübü bulunmaktadır. 

 

Cimnastik-Spor

24 Kız/ erkek öğrenciden oluşur.

Cimnastik, vücudu fiziksel olarak düzeltme ve geliştirme amacıyla düzenli hareket ettirme sanatıdır. 

Öğrencilerimiz; kulüp çalışmalarında bedensel koordinasyonlarının gelişimine ve esnekliğine katkı sağlamak amacı ile denge ve esneklik çalışmaları yaparlar.

 

Satranç

Kategori: Spor

24 kız/erkek öğrenciden oluşur.

Satranç Kulübü, satrancın sanatsal yanını ön plana çıkararak; öğrenncinin  düşünce disiplininin gelişmesine yardımcı olmayı ve toplumda dengeli, örnek kişiler olarak yer almalarını sağlamayı amaçlar.

Satranç malzemeleri okul tarafından karşılanır.

 

Seramik Kulubü

Kategori: Görsel Sanatlar

18 kız/erkek öğrenciden oluşur.

Kulübün Amacı

• Öğrencilerin seramik sanatı hakkında bilgi sahibi olmaları,

• Öğrencilerin; Çeşitli hamur ve seramik kili kullanarak belli bir konu ile ilgili üç boyutlu yaratıcı çalışmalar oluşturabilmeleri.

Yıl sonu sergisi için tüm öğrenciler hazırlık yapar. Okul içi ya da okul dışındaki koşullara uygun yarışmalar kulübe duyurulur ve konuya uygun olanlar gerçekleştirilir.

 

Modern Dans

Kategori: Gösteri Sanatları

 24 Kız/ erkek öğrenciden oluşur.

Dansın en önemli yararlarından birisi, bedende fiziksel olarak olumlu yönde yaptığı katkılardır. Ritim duygusunu geliştirir.

Dans egzersizlerinin daima kasları uzatarak yapılması, kasiskelet yapısı ve bedenin daha  güçlü, zarif ve ince olmasını sağlar. 

Duruş (posture) bozukluklarının düzeltilmesinde de önemli

katkılar sağlar. 

Dans eğitimi çocuğa belirli oranda sorumluluk yüklemektedir ve çocuğun kendi kendine yetme becerisini  kazanmasına yardımcı olmaktadır. 

Her eğitim yılının sonunda yapılan yılsonu gösterileri ve yıl içi organizasyonlarda yer alma, öğrencilerin sahne ile erken yaşlarda tanışmasına sebep olur. 

Önemli Not: Gösteride kullanılacak kostüm bedeli öğrenci tarafından karşılanır.

 

Junior Masterchef

Kategori: İngilizce 

İlkokul sınıf seviyelerinde 18 kız/erkek öğrenciden oluşur.

Öğrenciler farklı kültürlerdeki yemekleri yapmayı öğrenirken aynı zamanda İngilizce dil becerilerini de geliştirirler. Kulüpte değişik kültürlere ait yemekler araştırılır ve pişirilir. Kulübün amacı;   öğrencilerimize farklı kültürler ve uluslararası bilinç kazanımı sağlamak.

Kulüp çalışmalarımız içinde öğrencilerle birlikte yapılması kararlaştırılan yemek ile ilgili araştırma yapılır, kararlaştırılan yemek için gerekli malzemeler öğrenciler tarafından temin edildikten sonra tarif uygulanır.

 

Destination Imagination (DI)

Kategori: Fen ve Sosyal Bilimler-Araştırma- Yaratıcılık-Drama

5.6. ve 7.sınıf seviyesinde 7 kız/erkek öğrenciden oluşur.

Destination Imagination (DI), dünyanın en büyük yaratıcılık ve problem çözme becerisi kazandırmayı hedefleyen organizasyonudur. Kulübün amacı, yaratıcılık, eleştirel düşünme, takım içinde çalışabilme, zamanı en iyi şekilde kullanma ve problem çözme becerileri kazandırmak, anlık yarışmalar sayesinde takım elemanlarına hızlı düşünmeyi, karar vermeyi ve kararını uygulamayı öğretmek ve kazandığı tüm becerileri günlük hayatlarında uygulayabilmelerini sağlamaktır.

 Önemli Not: DI Ulusal Finallerinde başarılı olunduğu takdirde, takım Türkiye’yi temsil etmek üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılacak olan DI Dünya Finallerine katılmaya hak kazanacaktır. Bu durumda yarışmanın tüm masrafları öğrenci velileri tarafından karşılanacaktır.

 

Türkçe Tiyatro

Kategori: Türkçe

Ortaokul sınıfları seviyesinde 24 kız/erkek öğrenciden oluşur.

Kulüp, öğrencilere tiyatro sanatını sevdirmek, yaratıcılıklarını arttırmak,  tiyatro izleme alışkanlığını kazandırmak ve öğrencilerin

kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmeleri amacıyla çalışmalar yapar ve yıl sonunda oyun sahneler.

Öğrenciler bu oyunla, yarışma ve festivallere katılarak okulumuzu temsil ederler. Kostüm giderleri, öğrenciler tarafından karşılanır.

 

Strateji Oyunları

Kategori: Matematik

Ortaokul seviyelerinden 24 öğrenciden oluşur.

Kulüpte öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme, yorumlama ve sentez yapabilme becerilerini-geliştirmeleri ve TÜBİTAK Ortaokul Matematik Olimpiyatı’na, TÜBİTAK Ortaokullararası Araştırma Projeleri Yarışması ve Ulusal düzeylerde yapılan Zeka ve Akıl Oyunları yarışmalarına hazırlanmaları sağlanır. Öğrencilerimiz bu alanda düzenlenen tüm yarışmalara katılır.

 

Young Scientists

Kategori: Fen Bilimleri-Araştırma

24 kız/erkek öğrenciden oluşur.

Eğlenceli Deneyler Kulübünde öğrenciler şaşırtıcı, eğlendirici ve aynı zamanda eğitici deneyler yaparken yaşadıkları çevreyle ve olaylarla ilgili gerçekleri keşfediyor. Günlük hayattaki temel malzemelerle güvenli ve basit deneyler gerçekleştiren öğrenciler yıl sonunda bu eğlenceli deneyleri Bilim Şenliği etkinliklerinde sunarlar.

 

Fotoğrafçılık

Kategori: Görsel Sanatlar

15 Kız/Erkek öğrenciden oluşur. 

Kulüpte fotoğraf makineleri ve çekim teknikleri hakkında bilgi verilir, doğa keşfi ve fotoğraflama, yıl içinde gerçekleşen okul etkinlikleri görüntülenir, okul dışı gezilerde öğrencilerin fotoğrafçılık hobileri geliştirilir. Ayrıca galeri gezileri ve seminerlerle, öğrencilerin güncel  konuları takip ettikleri Fotoğrafçılık Kulübünde, yıl boyunca öğrencilerin yaptıkları çalışmalar sergilenir. 

Kulüp Katılım Kriterleri 

• Güzel sanatlara ilgi duymak ve yetenekli olmak, 

• Fotoğrafçılığa ilgi duymak, 

• Planlı ve programlı çalışmak, 

• Film çekebilen (refleks) bir makineye sahip olmak, 

• En az 5 megapiksel dijital makineye sahip olmak, 

• Grup çalışmasına ve organizasyon becerisine sahip olmak, 

• Gerçekleşebilecek yurt dışı organizasyonlara katılabilmek, 

• Projelerde istekli çalışmak, 

• Yaratıcı ve üretken olmak, 

• Okul dışı zamanlarda gezilere katılabilmek (Örneğin; çarşamba/cuma 17.30’a kadar)