info@yuceltonguc.k12.tr +90 232 766 11 23
Akademik

Müzik Bölümü

Müzik Bölümü

  Hedefimiz, bireyin gelişim sürecine olumlu katkıda bulunmaktır. Sanata ilgi duyan, sanatı icra eden, çağdaş ve özgüveni yüksek bireyleri topluma kazandırmaktır. Derslerimizde öncelikle “orff” çalgıları ile temel müzik eğitimimize başlayıp daha sonra farklı çalgılar ile öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve fiziksel yapısını da göz önünde bulundurarak orkestra çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz.