info@yuceltonguc.k12.tr +90 232 766 11 23

Online&Hibrit Eğitim

Online&Hibrit Eğitim

ONLİNE VE HİBRİT EĞİTİM

Eğitimciler, öğrenciler ve veliler bu eğitim sisteminin yapı taşlarını oluşturuyor ve eğitimde yeni bir çağın aktörleri oluyor aslında. Yaşadığımız bu kriz, eğitim için teknolojik bir devrimin ilk adımları olabilir.

 

HİBRİT EĞİTİM

Okulların açık ve öğrencilerin bir kısmının evde, bir kısmının okulda olduğu; öğrenci açısından eğitim öğrenimin belli aralıklarla okulda, belli aralıklarla uzaktan devam ettiği, yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada uygulandığı durumdur.

 

 • Çocuk merkezlidir,
 • Bireysel farklılıkları ve gelişimsel yaş dönemlerini göz önünde bulundurur,
 • Bireysel ve sosyal farkındalıkları artırmaya yöneliktir,
 • Araştıran, sorgulay
 • an, dönüşümlü düşünen, kendini uygun ifade edebilen, haklarını savunan ve başkasının haklarına saygı duyan bireyler yetiştirmeyi hedefler
 • Yaratıcılık ön plandadır,
 • Çocuklarda, ilgi, merak ve araştırma isteklerini artırmayı ve geliştirmeyi hedefler,
 • Çocuğun çok yönlü gelişimini esas alır,
 • Çocuğun özgürce deneyimler kazanabilmesine olanak tanıyan fırsatlar sunar.
 • 21. yüzyıl bilgi ve becerilerine sahip, bu yüzyılın dinamiklerine uyumlu
 • Dünyayla entegre
 • Lider karakterli gençler olarak geleceğe hazırlanmalarını hedefleriz. 
 • Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun biçimde geliştirilen, güncellenen ve ileriye taşınan Ortaokul eğitim sistemimiz 
 • Öğrencilerimizin, akademik ve ulusal sınav başarılarını en üst düzeye taşırken; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gerekli tüm imkân ve desteği sağlarız.