info@yuceltonguc.k12.tr +90 232 766 11 23

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK-Bilinçli aile akademisi

İYTEV OKULLARI her öğrencinin akademik ve psiko/sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış kapsayıcı ve sorumlu bir psikolojik danışmanlık programı sunar ve aşağıdaki hizmetleri sağlar:

 

 • Bireysel danışmanlık ve grup danışmanlığı
 • Farklı bilişsel ihtiyaçları tespit edip geliştirme
 • Sınıf düzeyi ve somut ihtiyaçlara göre uyarlanmış müfredat; iletişim becerileri ve zaman yönetimi, duygu yönetimi, zorbalık ve önleme, bağımlılıklar ve önleme, çatışma çözümü, akademik beceriler, şiddet önleme, sağlık ve hijyen gibi alanları kapsar,
 • Mesleki gelişim ve farkındalık, mesleki rehberlik
 • Bireysel ve/veya grup danışmanlığı yolu ile ihtiyaca yönelik hizmetler, akran dayanışması, okul dışı uzmanlara yönlendirme
 • Sınıf rehberlik çalışmaları
 • Oryantasyon programları
 • Test, envanter ve gözlemler yolu ile öğrenci tanıma çalışmaları
 • Karakter eğitimi
 • Bireysel veli görüşmeleri ve işbirliği çalışmaları
 • Sınıf düzeyi veli toplantıları, workshoplar ve bilgilendirme toplantıları
 • Özel ihtiyacı olan öğrencilere öğretmen destek grupları sağlama
 • Hedef ve kazanımlara ulaşmada öğretmenlere materyal ve sınıf etkinlikleri yolu ile destek verme ve/ya öğretmenlerle takım çalışmaları yapma
 • Okul bültenleri, panoları ve/ya web sayfası yolu ile okul psikolojik danışmanlığı ile ilgili bilgiler sunma

İYTEV OKULLARI Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Okulöncesinden 8. Sınıfa kadar olan öğrencilerle gizlilik ve güven ilkesine bağlı olarak çalışır. Bölümümüzde öğrenciler istedikleri her konuda yargılanmadan koşulsuz kabul edilerek dinlenir. Açık ve dürüst iletişimle, öğrencilerin sadece sorun yaşadıkları konularda değil, her konuda paylaşımda bulunmaları desteklenerek Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nün hayatın paylaşıldığı bir yer olduğu mesajı verilir. 

İYTEV OKULLARI Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü çatısı altında çift dile sahip 15 meslek uzmanı görev alır. Psikolojik danışmanlarımızın tümü yüksek lisans derecesine sahiptir. Bu uzmanlar disiplinler arası işbirliği doğrultusunda çalışmalarını sürdürür. Öğrenci gelişiminin takibi için öğrenci bilgileri düzeyler arasında etik kurallar çerçevesinde paylaşılır. Sene boyunca her öğrencimize ulaşmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Bununla birlikte, öğrencilerimizin temel değerleri ve alışkanları kazandıkları ailelerini de tanımak, çeşitli konularda öğrenci faydası gözetilerek işbirliği yapmak ve onlara rehberlik etmek önemsediğimiz bir konudur.