info@yuceltonguc.k12.tr +90 232 766 11 23

Uygulamalı Derslerimiz

Uygulamalı Derslerimiz

SATRANÇ

Beyin cimnastiği sporu olan satrancın, çocukların dikkat, düşünme ve algılama becerilerini geliştirmesine etkisi büyüktür. Satranç, oyun içinde kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı da öğreterek toplumsal temel kuralları hızlı kavramayı ve bu kurallarla birlikte yaşamayı da benimsetir. İYTEV’de Satranç Dersi, öğrencilerimize oyunla, müzikle, hikayelerle, drama ve sanat çalışmalarıyla zenginleştirilerek anaokullarımızın tüm seviyelerinde uygulanır.

 

MÜZİK

İYTEV OKULLARINDA Müzik derslerinde öncelikli amacımız öğrencilerimizin müzikten keyif alan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Ritim çalışmalarında; ritim çalgılarını yakından tanıyan öğrenci müzikal yaratıcılığını kullanarak dinlediği müziklere eşlik eder. Ayrıca “Body Perküsyon” ile vücudunun farklı bölümlerini ve bu bölümlerden çıkan ritmik sesleri fark ederek, vücudunu bir ritim çalgısı gibi kullanır. Öğrenci müzik dersinde enstrümanları yakından tanır, inceler ve enstrümanlar arasındaki farklılıkların bilincine varır. HER AYIN SANATÇISI uygulamamızda her ay bir sanatçıyı her yönüyle tanır, tüm okul o sanatçının reprodüksiyon çalışmalarını yapar.

 

YOGA-MEDİTASYON 

Çocuklar için yoga; fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal olarak iyi olma hali yaratarak onların tam anlamıyla sağlıklı olmalarına yardımcı olur. Çocuklara hem kendi iç dünyalarında hem de çevreleriyle uyum içinde yaşamaları için hayatları boyunca uygulayacakları olumlu değerleri öğrenmelerini teşvik eder.

 

GÖRSEL SANATLAR

Görsel sanatlar ile öğrenciler, gözlem yapmaya, araştırmaya, sanat yoluyla sorgulamaya, soru sormaya ve çevresini keşfetmeye teşvik edilir. Öğrencilerin farklı sanat malzemeleri kullanarak duygu ve düşüncülerini özgürce ifade etmeleri sağlanır. Sanat aracılığıyla öğrencilerin yaratıcılıkları, kendilerini ifade etmeleri ve özgüven kazanmaları hedeflenir. HER AYIN SANATÇISI uygulamamızda her ay bir sanatçıyı her yönüyle tanır, tüm okul o sanatçının reprodüksiyon çalışmalarını yapar.

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-KODLAMA

Teknoloji günümüz dünyasında bütün bilim dallarına hizmet veren, gelişimi ile diğer bilimlerin ilerlemesinde ve keşiflerinde etkin rol oynayan, çağımızın en hızlı ilerleyen, sürekli takibi ve yenilenmesi gereken bir bilim dalıdır. Misyonumuzda ve değerlerimizde belirtildiği gibi, İYTEV OKULLARI yenilikçiliğe önem vermekte ve teknolojik gelişmeleri takip etmektedir. Eğitimde mükemmeliyete ulaşmak için öğrencinin öğrenim deneyimlerine teknolojiyi de dahil ederek, dürüst, adil, saygılı ve sorumlu dijital vatandaşlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

BEDEN EĞİTİMİ / FİZİKSEL ETKİNLİK 

Öğrencilerin, sporun insan yaşamının değişmez bir parçası olduğu gerçeğini görmelerini ve benimsemelerini sağlamak beden eğitimi dersinin temel hedefidir. Öğrenciler farklı spor branşlarına ait oyun kurallarını teorik olarak öğrenirken aynı zamanda farklı branşları uygulamalı olarak geliştirme fırsatı bulurlar.

Tüm spor branşlarının temellerinden biri olan cimnastik; öğrencilerin fiziksel gelişimini, denge ve koordinasyonunu desteklerken; fiziksel uyum kazanmalarını sağlar. Bu özellikleri ile cimnastik ve dans; öğrencilerin esneklik, koordinasyon, kuvvet, çabukluk gibi fiziksel özelliklerini geliştirir.

 

HALK OYUNLARI 

Halk oyunu çalışmaları öğrencilerin sosyalleşmelerine yardımcı olur. Hep birlikte sergiledikleri sahne gösterisi; aynı müzikte, aynı hareketleri yaparak aynı sesi çıkartmaları, el ele tutuşmaları, komutla hareket etmeleri, onların ortak bir hedefte bütünleşmelerine olanak tanır. Tüm bu çalışmalar ayrıca çocuklarda cesaret duygusunun ortaya çıkmasını ve topluluk önünde kendini ifade edebilmesini sağlar. Ayrıca Halk oyunları dersi öğrencilerimize estetik bilinci kazandırır, sanat duygularını pekiştirir. Müzik kulağının ve ritim duygusunun artmasını destekler.

 

YARATICI DRAMA 

YARATICI Drama, sınıf içerisinde de etkin olarak kullanılan bir yöntemdir. Drama öğrencilerin iletişim becerilerini, kendine güvenlerini, sosyal becerilerini geliştirirken; öğrencilere kendilerini özgürce ifade etmelerine olanak tanır. Öğrenciler YARATICI drama sayesinde Türkçe’yi daha rahat ve akıcı bir şekilde kullanmayı öğrenirler. Telaffuzları gelişir, daha fazla kelime ve cümle kalıpları öğrenirler. Aynı zaman da öğrencilerin hayal güçlerini geliştirir.